เครื่องแปลงสัญญาณ/ความชื้น&อุณหภูมิ THD-WD1-C

005904

Share

เครื่องแปลงสัญญาณ/ความชื้น&อุณหภูมิ THD-WD1-C

  • - วิธีการแสดงผล: LED 7-segment ที่มีตัวเลข 3 หลัก
  • - ช่วงที่วัดได้ค่าความแปรปรวน: -19.9 ~ 60.0 ℃
  • - ช่วงที่วัดได้: 0.0 ~ 99.9% RH
  • - Output_Temperature: เอาต์พุตปัจจุบัน (DC4-20mA)
  • - Output_Humidity: กระแสเอาต์พุต (DC4-20mA)
  • - แหล่งจ่ายไฟ: 24VDC