ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (S7-200, CPU 224XP)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0516-133

Share

ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (S7-200, CPU 224XP)

เป็นชุดทดลองที่สามารถฝึกฝนและมุ่งเน้นการเขียนโปรแกรม PLC ซึ่งโมเดลนี้ใช้ S7-200, CPU 224XP ซึ่งมีความนิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศโดยให้ผู้ฝึกได้มีความคุ้นเคยกับรูปแบบและหน้าตาของโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม่ขณะเข้าเริ่มทำงาน