ชุดโต๊ะทดลองพร้อมแหล่งจายไฟขนาด 1800 มม.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Zo603-902

Share

ชุดโต๊ะทดลองพร้อมแหล่งจายไฟขนาด 1800 มม.

เป็นโต๊ะปฏิบัติการขนาด 1800 มม. สามารถให้ผู้ฝึกทดลอง LAB ต่างๆบนโต๊ะทดลองได้ โดยหน้าโต๊ะและโครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อนและการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี