ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลผ่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0712-001

Share

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลผ่า

เป็นชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล ใช้ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระบบคอมมอนเรลผ่าให้เห็นชิ้นส่วน และอุปกรณ์การทำงานต่างๆ ของเครื่องยนต์พร้อมระบบคอมมอนเรลมีชุดมอเตอร์ขับให้เห็นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจน