พร็อกซิมิตี้สวิทช์ PRW08-2DP

006279

Share

พร็อกซิมิตี้สวิทช์ PRW08-2DP

  • - ประเภทสายไฟและสายไฟ: DC 3 สาย 12-24VDC 
  • - เส้นผ่าศูนย์กลางด้านการตรวจจับ: M08
  • - ระยะตรวจจับ: 2 มม