ชุดฝึกพวงมาลัยกำลังควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

SKU : GTAT-2007

Share


    ชุดฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบังคับเลี้ยวและการส่งกำลังของพวงมาลัยเพาวเวอร์ รวมถึงส่วนประกอบ
ต่างๆ ในระบบบังคับเลี้ยว ชุดฝึกติดตั้งบนโครงพร้อมทั้งระบบรองรับน้ำหนักเพลาหน้าเพื่อเป็นการจำลอง
ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบพร้อมทั้งการซ่อมบำรุง