ชุดฝึกระบบปรับอากาศในรถยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-2001

Share


  เป็นชุดฝึกสำหรับทดสอบการทำงานของเครื่องทำความเย็นพื้นฐาน โดยใช้สารทำความเย็น R-134a
ทดสอบการควบคุมระบบทำความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบแคปทิ้ว และเทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบทำความเย็นประกอบรวมกันเป็นชุด พร้อมใช้งาน ติดตั้ง
บนโต๊ะเดียวกันอุปกรณ์บางส่วนติดตั้งบนแผงฝึกมีระบบป้องกันสำหรับฝึกหรือทดลองผิดพลาด
อันจะเกิดอันตรายต่อผู้ฝึกและชุดฝึก