ชุดฝึกรถยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-D0012

Share


  ชุดฝึกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าผ่าให้เห็นโครงสร้างชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าภายใน
รถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ปกติสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณวงจรไฟฟ้าในระบบได้และ
ผู้สอนยังสามารถจำลองอาการเสียให้ผู้เรียนตรวจเช็คและวิเคราะห์ อาการเสียที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้าได้