ชุดทดลองระบบการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-D0005

Share


   เป็นชุดทดลองพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวส่งกำลังอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ไฟฟ้า สามารถแสดงการ
เริ่มทำงานและการเพิ่ม, ลดความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวส่งกำลังอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งสามารถ
แสดงโครงสร้างองค์ประกอบและกระบวนการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้