ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริดเชื่อมต่อระบบกริด

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : REMDI/EV

Grid-Connected Renewable Energy System

Share

   ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริดเชื่อมต่อระบบกริด เป็นชุดสาธิตทางด้านพลังงานทดแทนออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยนำ
เสนอหลักการและวิธีการใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจาก พลังงานทดแทนร่วมกับไฟฟ้าจากระบบ Grid ชุดทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
กังหันลม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบจัดการและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ชุดทดลองออกแบบให้สามารถใช้ทดลองได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
พร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและเข้าใจได้ง่าย