ชุดสาธิตการทำงานของ Cooling tower

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CT/EV

Colling Tower Apparatus

Share

  ชุดสาธิตการทำงานของ Cooling tower มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาถึงพฤติกรรมของ การแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดขึ้น ระหว่างน้ำและอากาศภายใน Cooling tower ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะทราบถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนพฤติกรรมของการถ่ายเทอุณหภูมิ