ชุดสาธิตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผ่านตัวกลาง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : F-TC-C/EV

Linear Heat Conduction

Share

  ชุดสาธิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงลักษณะการแผ่รังสีความร้อน ผ่านเเหล่งจ่ายที่มีการแปรผันตามมุมตกกระทบแสงพร้อมทั้งลักษณะการดูดซับความ
ร้อนของวัสดุที่มีสี และระยะที่แตกต่างกัน