ชุดโมดูลระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AA/EV

Base Module For Refrigeration And Air Conditioning

Share

   ชุดโมดูลระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น เป็นโมดูลพื้นฐานทำหรับเป็นแหล่งกำเนิดความเย็นสำหรับต่อใช้งานร่วมกับชุดโมดูลอื่นๆเพื่อศึกษาวิเคราะห์การทำงานและประสิทธภาพของสารทำความเย็นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ