ชุดทดลองความสัมพันธ์ของของไหลอัดตัวได้ตามกฏของ Boyle's

TE22/EV

Apparatus For Verifying Boyle's And Gay-Lussac's Laws

หมวดหมู่ : ElettronicaVeneta

Share