เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TE9/EV

Mahler Bomb Calorimeter For Determining The Heat Of Combustion

Share

เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ตามหลักการของ Mahler สามารถศึกษาถึงวิธีการหา ค่าพลังงานความร้อนของวัสดุในสถานะของแข็ง
และของเหลว โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปงอุณภูมิของมวลน้ำและการควบคุมแรงดันของอากาศ