ชุดทดลองระบบทำความเย็นแบบมัลติอีแว็ปปอเรเตอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-2000EP

Share

   เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบการทำความเย็น และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้อีแว็ปปอเรเตอร์
มากกว่าหนึ่งชุด โดยให้ทำงานในย่านอุณหภูมิที่ต่างกัน ชุดทดลองมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆ ในชุดทดลอง รวมไปถึง
การแสดงผลการคำนวนของสมการต่างๆที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์