ชุดฝึกพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1015

Wind and solar energy comprehensive unilization test device

Share

    หลักการทำงานของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลักษณะการถ่ายโอนพลังงานผลกระทบต่างๆ
จากสภาพแวดล้อมรวมถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบในระบบพลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบจากการจำลอง
ภาระในระบบไฟฟ้าการประยุกต์ใช้งานโหลด AC/DC และ สังเกตค่าที่เปลี่ยนแปลง