ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1016

Power Electronics Training Device

Share

   ชุดฝึกสำหรับการควบคุมประสิทธิ์ภาพของพลังงานไฟฟ้าสูงสุดภายใต้ลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ในวงจร อาทิ
Half-Wave, Full-Wave, Quenching Circuit, MOSFET, IGBT รวมถึงการจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบฟ้าแผง
ชุดฝึกมีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลต่อใช้งานผ่านสาย Safety sockets 4 mm เพื่อ
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานชุดฝึกสำหรับการควบคุมประสิทธิ์ภาพของพลังงานไฟฟ้าสูงสุดภายใต้ลักษณะ
องค์ประกอบต่างๆ ในวงจรอาทิ Half-Wave, Full-Wave, Quenching Circuit, MOSFET, IGBT รวมถึงการจำลอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบฟ้าแผงชุดฝึกมีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลต่อใช้งานผ่าน
สาย Safety sockets 4 mmเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานชุดฝึกสำหรับการควบคุมประสิทธิ์ภาพของพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดภายใต้ลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ในวงจร อาทิ Half-Wave, Full-Wave, Quenching Circuit, MOSFET,
IGBT รวมถึงการจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบฟ้า แผงชุดฝึกมีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน
สากลต่อใช้งานผ่านสาย Safety sockets 4 mmเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้