ชุดฝึกพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTST-001

Wind and solar energy generation training system

Share

   หลักการทำงานของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ลักษณะการถ่ายโอนพลังงาน ผลกระทบต่างๆ
จากสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบในระบบพลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบจากการจำลอง
ภาระในระบบไฟฟ้าการประยุกต์ใช้งานโหลด AC/DC และสังเกตค่าที่เปลี่ยนแปลงมีการจำลองตำแหน่งของดวงอาทิตย์
โดยการประยุกต์ใช้ solar light ติดตั้งตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์พร้อมทั้งควบคุมองศาของชุด
photovoltaic cell แบบ close loop