ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบวงจรเครื่อง ปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTRT-0009

Inverter air conditioner circuit maintenance training device

Share

   ชุดฝึกนี้สามารถใช้ในการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของระบบปรับอากาศชนิด
อินเวอร์เตอร์ การจำลองข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ เช่น วงจรแปลงพลังงาน เซนเซอร์ต่างๆ
จอแสดงผลเป็นต้น ชุดฝึกเป็นโต๊ะปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง น้ำหนักเบา มีล้อเลื่อนทั้ง 4 ล้อ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก