ชุดทดลองมอเตอร์และเจเนอเรเตอร์แบบซิงโครนัส

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WSM-8

Synchronous Motor & Generator Trainer

Share

ชุดทดลองมอเตอร์และเจเนอเรเตอร์แบบซิงโครนัส ชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้าทั้งมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์แบบซิงโครนัสโดยชุดมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์มีขนาด 360วัตต์ เท่ากัน เพื่อให้เห็นรูปแบบลักษณะของการเกิดพลังและการใช้พลังงาน ชุดทดลองนี้ใช้แรงดันไฟฟ้าทั้งแบบ Ac และ Dc ในการทำงานมีอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ติดตั้งอยู่กับชุดทดลองสามารถต่อใช้งานได้โดยสะดวก มีชุดโหลดความต้านทานขนาด 420วัตต์