ชุดทดลองการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ

AT3000

Waveguide Training System

หมวดหมู่ : GRATTEN GRATTEN

Share

ชุดทดลองการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ออกแบบมาเพื่อการศึกษาและทำการทดลองเกี่ยวกับการส่งสัญญาณไร้สายด้วยคลื่นความถี่ Microwave ในช่วงคลื่นความถี่ 8.2-12.4GHz ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลทางไกลที่มีประสิทธิภาพสูง ศึกษารูปแบบลักษณะของคลื่นความถี่ ทิศทางและการกระจายตัว รวมไปถึงแบนด์วิธของสัญญาณ รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคปัจจุบัน ชุดทดลองนี้มีขนาดที่กะทัดรัดมาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ด้วยราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ