เครื่องวิเคราะห์สภาพรถยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : X-431 PAD

Diagnostic Tools

Share

เครื่องวิเคราะห์สภาพรถยนต์ เป็นเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) เครื่องมือวัดสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบและวัดค่าสัญญาณต่างๆของเครื่องยนต์ในรูปแบบของคลื่นสัญญาณเซ็นเซอร์ และวิเคราะห์สมองกลได้ทั้งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดีเซลคอมมอนเรล สามารถพกพานำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ