ชุดทดสอบค่าความร้อนเชื้อเพลิง Bomb Calorimeter

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TE9/EV

Share

ชุดทดสอบค่าความร้อนเชื้อเพลิง Bomb Calorimeter
ชุดทดลองวัดความหนืดแบบ Capillary เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพลังงานความร้อนของสาร ทำโดยการเผาไหม้สารด้วยออกซิเจนจะให้ความร้อนออกมา แล้ววัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถคำนวณหาค่าพลังงานความร้อนจากสารได้

จุดเด่น
- ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย
- ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ