ชุดฝึกนิวเมติกส์ควบคุมด้วย PLC

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTPT-0001

PLC controlled pneumatic training device

Share

   ชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้าควบคุมด้วยPLC เป็นชุดฝึกและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมา เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้และฝึกทดลองการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ไฟฟ้าโดยใช้ PLC ในการควบคุมและสั่งการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ