ชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอาคาร

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0115 Series

Share

ชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอาคาร เป็นระบบติดตั้งอุปกรณ์บนแผงสาธิต ( Panel System ) ออกแบบสำหรับใช้เพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะเรียนรู้ศึกษา และวิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ ในวิชาชุดฝึกงานไฟฟ้าระบบโดยเฉพาะ