ชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอาคาร

Z0115 Series

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

ชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอาคาร เป็นระบบติดตั้งอุปกรณ์บนแผงสาธิต ( Panel System ) ออกแบบสำหรับใช้เพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะเรียนรู้ศึกษา และวิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ ในวิชาชุดฝึกงานไฟฟ้าระบบโดยเฉพาะ