ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ด้วย Magnetic Contactor

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0507 Series

Share

ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ด้วย Magnetic Contactor เป็นชุดฝึกที่สามารถทำให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจการต่อวงจร ควบคุมมอเตอร์ในรูปแบบต่างๆโดยควบคุมผ่านแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ แบบพื้นฐานซึ่งสามารถนำพื้นฐานที่ได้จากชุดฝึกชุดนี้ไปต่อยอด เช่น ควบคุมด้วย PLC เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชำนาญด้านการควบคุมมอเตอร์ควรมีพื้นฐานที่ชัดเจนและชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ด้วย Magnetic Contactor สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้