ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0103 Series

Share

ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถฝึกทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับแบบ OPEN LOOP และแบบ CLOSED LOOP โดยการควบคุมความเร็วแบบ FREQUENCY หรือ V/Fซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรมลักษณะของชุดฝึกเป็นแบบแผงของระบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการทดลองมีสัญลักษณ์พร้อมจุดต่อเพื่อตรวจสอบสัญญาณทั้ง INPUT และ OUTPUT