ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0108 Series

Share

ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นชุดที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ สามารถใช้กับการทดลองได้10 ใบงาน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้าแบบหม้อแปลง การต่อแบบ Star-Delta 3 phase to single phase และอื่นๆ มีระบบป้องกันอันตรายอันเกิดจากการทดลอง ชุดโหลดและหม้อแปลงบรรจุในกล่องโลหะพ่นสีอย่างดีขั้วต่อของชุดโหลดและขดลวดของหม้อแปลงมีสัญลักษณ์บอกไว้ชัดเจน