ชุดแผงสาธิตการทำงานระบบคอมมอนเรล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0117 - 902

Share

เป็นชุดแผงสาธิตการทำงานของ ระบบดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอนเรล โดยชุดสาธิตเป็นอุปกรณ์จริงนำมาติดตั้งบนโต๊ะปฏิบัติงาน
สามารถจำลองการทำงานของระบบคอมมอนเรลได้อย่างสมบูรณ์