เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

AAPS3003S-3D

Regulated DC Power Supply

฿ 0 ฿ 0

ATF20D

DDS Function Generator

฿ 0 ฿ 0

GA4063

Spectrum Analyzer

฿ 0 ฿ 0

AT-H150

Handheld Oscillosope

฿ 0 ฿ 0

GA1000CAL

Digital Storage Oscillosope

฿ 0 ฿ 0

EX000844

฿ 0 ฿ 0

1051

Digital Multi meter

฿ 0 ฿ 0

4105A-H

Earth Tester

฿ 0 ฿ 0

6315

Power Meter

฿ 0 ฿ 0

LDM100

Digital Laser Distance Meter

฿ 0 ฿ 0

HK588C

Digital Clamp Meter

฿ 0 ฿ 0

HK56A

Digital Mulimeter

฿ 0 ฿ 0