ขาวางสาย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EX000844

Share

    ขาวางสายไฟ ผลิตจากโลหะสีสวยงาม แข็งแรงทนทานออกแบบให้เหมาะสมการใช้งาน ตามสถานศึกษา
และสถานประกอบการทุกแห่ง สามารถวางสายแยกตามสีหรือชนิดของสาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม