ชุดฝึกการควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบ CAN-BUS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-4002

Share


 ชุดฝึกเรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ผ่านระบบ CAN-BUS ลักษณะการส่งข้อมูลการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์ในระบบ เช่น แผงหน้าปัทม์ กระจกมองข้าง ชุดควบคุม การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ชุดฝึกติดตั้งบนโครงเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์ประกอบชุดฝึกใช้อุปกรณ์จริงจากรถยนต์