ชุดสาธิตระบบเบรก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-2011

Share

 

  ชุดสาธิตการเรียนรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบในระบบเบรกกำลังเช่น ชุดดิกส์เบรกหน้า หลัง แม่ปั๊มลม
เบรกชุดลูกสูบ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัว รวมถึงทักษะการซ่อม
บำรุงงานระบบเบรก ชุดฝึกประกอบบนโต๊ะมั่นคงแข็งแรงมีการเดินท่อทางน้ำมันไปยังชุดลูกสูบเบรก
อย่างเรียบร้อยสวยงาม