ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-1001

Share


  เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิด 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำควบคุมการทำงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีอุปกรณ์ประกอบติดตั้งบนแท่นเครื่องครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดพร้อมชุดพอร์ท
OBD II สำหรับต่อกับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ศึกษาระบบ
การทำงานของเครื่องยนต์