ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพร้อมซอฟต์แวร์แสดง ผลแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FCBA/EV

Fuel Cell Trainer

Share

   ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพร้อมซอฟต์แวร์แสดงผล แบบเรียลไทม์
เป็นชุดสาธิตทางด้านพลังงานทดแทนจากไฮโดรเจนออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนโดยเฉพาะสามารถทดลอง ได้อย่างสะดวกและความปลอดภัยมีแผนภาพ
ประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาการทำงานของระบ มีโหลดแบบอิเล็คทรอนิกส์
เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของระบบ รวมไปถึงซอฟต์แวร์แสดงผลที่มีอินเตอร์เฟซ
สวยงาม มีความน่าสนใจ