ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซอฟต์แวร์แสดงผล แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WPP/EV

Mini Hydroelectric Power Plant Traniner

Share

   ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์เป็น
ชุดสาธิตทางด้านพลังงานน้ำ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
โดยจำลองระบบภายในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาการทำงานของ
ระบบต่างๆ ภายใน