ชุดจำลองระบบไฟฟ้าอากาศยานโดยสารสองเครื่องยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AQ-1/EV

Aircraft Electrical System

Share

   ชุดจำลองระบบไฟฟ้าเครื่องบินโดยสารสองเครื่องยนต์ ชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ไฟฟ้าของอากาศยานโดยสาร เช่น ระบบcomputer assisted, mimic diagram, Park, APU, DC battery, Emergency generator, External power, เป็นต้น
นอกจากนี้ชุดทดลองยังมีซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเอกสารสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์