ชุดสาธิตการทำงานของ Pelton turbine

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HB16/EV

Demonstration Of Pelton Turbine

Share

  ชุดสาธิตการทำงานของ Pelton turbine มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อหลักการส่งกำลังของ pelton อาทิ แรงดัน,
อัตราการไหล ความเร็วของใบพัดและแรงบิดที่เกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากกราฟแสดงความสัมพันธ์