ชุดศึกษาการไหลผ่านสิ่งกีดขวางในช่องทางน้ำเปิด

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HB20/EV

Multi Purpose Flow Channel

Share

  ชุดศึกษาการไหลของของเหลวภายในช่องทางน้ำเปิดเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมิติขนาดภายในช่องทางน้ำกับมุมเอียง โดยการเปลี่ยนลักษณะของ
สิ่งกีดขวางและพิจารณาถึงค่าความเร็ว อัตราการไหล เส้นทางการไหล ชุดฝึกประกอบจากช่องทางการไหลแบบ Rectangular โดยประกอบจากวัสดุแบบ
โปร่งใสเพื่อให้เห็นเส้นทางการไหลได้อย่างชัดเจน