ชุดสาธิตการทำงานระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HESU/EV

Heat Exchanger Apparatus

Share

ชุดสาธิตการทำงานของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน โดยอาศัยหลักการสมดุลพลังงานระหว่างค่าการถ่ายเทความร้อน และพลังงานที่ใส่เข้าไปในระบบ
รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ