ชุดฝึกควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า AC/DC และอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

Share

    ชุดฝึกชุดทดลองเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์กระแสสลับผ่านอุปกรณ์ควบคุมในลักษณะต่างๆ เช่น
Inverted, contactor, button interlock ตามลักษณะที่มีการใช้งานอุตสาหกรรมรวมถึงระบบการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในหัวข้อ Start system, Speed control, Reversal, braking และการซ่อม
บำรุงรวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงานของมอเตอร์แต่ละประเภทโครงสร้างชุดฝึกผลิต
จากส่วนประกอบของโลหะเคลือบผิวด้วยวัสดุกันไฟสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายอุปกรณ์
ประกอบมีทั้งเครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟ