ชุดฝึกข้อบกพร่องระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1021

Domestic and Industrial Electrical Wiring Fault

Share

    ศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในอาคาร อาทิเช่น ไฟส่องสว่าง สวิตช์
อุปกรณ์ในระบบป้องกันไฟรั่ว, ไฟเกินรวมถึงการแก้ไขปัญหาของระบบไฟส่องสว่าง มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้าง
ทักษะในการปฏิบัติงานเนื่องจากอุปกรณ์ประกอบชุดฝึกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมรวมถึงรูปแบบ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่ติดตั้งบนแผงทดสอบตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้า