ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTRT-0005

Inverter air conditioner training equipment

Share

   ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเรียนรู้ทฤษฎีการทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ ทำให้ผู้เรียน
มีทักษะการปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างมืออาชีพ เรียนรู้ระบบเซนเซอร์ต่างๆ
เรียนรู้การป้องกันการโอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์เรียนรู้อาการเสียต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ เรียนรู้วงจร
ไฟฟ้า วงจรเปิดวาล์ว เป็นต้น