ชุดทดลองการควบคุมแบบลำดับขั้นแบบพกพา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WST-8

Sequence Trainer [Portable Type]

Share

ชุดทดลองการควบคุมแบบลำดับขั้นแบบพกพา ชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติที่ไม่มีการเขียนโปรแกรมใดๆ เน้นการใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น Relay Contactor Timer และอื่นๆ เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เช่น Self-Holding Delay Start Star-Delta Motor Control เป็นต้น ชุดทดลองออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะมีขนาดที่พอเหมาะใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูงมีคู่มือการเรียนการสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์