ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบรถยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLRB-934

Share

   ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบรถยนต์ เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียน การสอนโดยเฉพาะ โดยการจำลองการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 แกน ในสายการผลิตรถยนต์เพื่อทากาว ขอบกระจกรถยนต์จำลองแบบต่างๆ โดยที่ตัวหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนหัวพ่นกาวได้ตามรูปแบบที่ต้องการแบบอัตโนมัติ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงรวมไปถึงการใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับระบบควบคุม อัตโนมัติในลักษณะสายการผลิตอีกด้วยชุดทดลองนี้จะช่วยผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวน การผลิตอัตโนมัติ การลดความผิดพลาด ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน ลดเวลาที่เสียเปล่าซึ่งในปัจจุบัน ระบบและบุคลากรที่จะสนับสนุนงานด้านนี้เป็นที่ ต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ และเป็นการตอบสนอง ต่อนโยบายแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0