ชุดฝึกการทำงานระบบลิฟท์ 6 ชั้นแบบโปร่งใส

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTDT-001

Six floor transparent simulation elevator trainer

Share


   เป็นชุดฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาระบบการทำงาน และการควบคุมลิฟท์โดยเฉพาะ สามารถมองเห็นตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวลิฟท์และตัวควบคุม สามารถนำมาต่อกันได้อย่างเหมาะสมและสะดวกในการทดลอง มีหลักการทำงานเสมือน ลิฟท์จริงที่ใช้งานในสถานที่ต่างๆ มีคู่มือและใบงานประกอบการทดลองพร้อมระบบป้องกันอันตรายต่อผู้ทดลอง