ชุดทดลองระบบขนถ่ายอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LOG-200

LOG-200 RFID logistics trainer

Share

เป็นชุดสาธิตทางเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่ใช้เพื่อช่วยให้เครื่องจักรสามารถบ่งบอก พิสูจน์ทราบ ระบุตัวตน หรือ ชี้ตัวสิ่งของ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบควบคุมอัตโนมัติ ชุดทดลองออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เน้นให้ผู้เรียนทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน โดยการเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบุตัวตนแบบ RFID
ชุดทดลองนี้เป็นสินค้าคุณภาพสูงจาก SMC ที่มีการใช้งานทั่วโลก แข็งแรง ทนทาน สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน มีเสกสารสื่อการเรียนการสอนที่ครบพร้อมสมบูรณ์

 

 

***ราคานี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมอ๊อฟชั่นเสริมอื่นๆ