ชุดฝึกประลองไฟฟ้าและทดสอบ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0107 Series

Share

ชุดฝึกประลองไฟฟ้าและทดสอบ เป็นชุดฝึกสำหรับทดลองการเกิดอันตรายในระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ลักษณะการเกิดอัตรายจากไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ มีลักษณะแสดงอย่างชัดเจนที่ตัวอุปกรณ์และมีความปลอดภัยต่อผู้ทดลอง