ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0706-014

Share

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล เป็นชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ำมันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคอนมอนเรลพร้อมชุดพอร์ทสำหรับต่อกับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ศึกษาระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ชุดฝึกติดตั้ง
อยู่บนแท่นมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้สะดวกสามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วยวิธีปกติ